shape

Kaip išjungti atsakingo asmens keitimą?

Norėdami išjungti atsakingo asmens keitimo funkcionalumą konkrečioms vartotojų rolėms, sekite šiais žingsniais:

1. Atidarykite Sistemos nustatymų langą (Daugiau > Sistemos nustatymai);
2. Pasirinkite Teisės ir Rolės;
3. Atsidariusiame lange pasirinkite norimą redaguoti rolę;

4. Pasirinkus rolę ir atsidarius rolės redagavimo langui, viršuje, pasirinkite Komponentų valdymas;
5. Komponentų valdymo lange pasirinkite modulį, kuriame norite apriboti Atsakingo asmens keitimą bei išskleiskite papildomus pasirinkimus;
6. Papildomuose pasirinkimuose išjunkite varnelę, jei nenorite, jog nurodyta rolė galėtų keisti atsakingą asmenį.