shape

Įmonės / kontakto ištrinimas

Norėdami ištrinti įmonę / kontakto iš sąrašo:

1.Atidarykite modulį Įmonės arba Kontaktai.
2.Kairėje pusėje, prie pasirinkto kontakto paspauskite varnelę.
3.Pasirinkę norimą ištrinti kontaktą, paspauskite dešinėje pusėje, apačioje, atsiradusią šiukšlinės ikoną .