shape

Dokumentų numeracija

Jei dar prieš pradedant naudotis Spin CRM turėjote suformuotų dokumentų ir norite toliau tęsti jų formavimą CRM sistemoje, tęsiant ir nekeičiant numeracijų, galite dokumentų numerį/seriją pakeisti Nustatymuose. 

Kaip pakeisti dokumentų numerį/seriją

1.Spin CRM sistemoje, viršutiniame meniu, paspauskite Sistemos nustatymai;
2.Nustatymuose, po skiltimi Dokumentai pasirinkite Numeravimas ir serijos;
3.Pasirinkite dokumentą, kuriam norite pakeisti numerį/seriją ir dešinėje pusėje paspauskite Redaguoti;

4.Atsidariusiame lange, prie Esamas kodas įrašykite paskutinio suformuoto dokumento numerį. Dokumento numeris/serija bus skaičiuojami nuo kito skaičiaus (pvz.: Jei įrašėte 100, kitas, suformuotas dokumentas bus 101).