Pranešimo apie darbuotojo sutarties nutraukimą šablonas. Nurodoma nuo kada darbuotojas atleidžiamas, iš kokių pareigų, pagal kokius teisės aktus. Nurodoma kada bus sumokama išeitinė kompensacija.