Pirkimo-pardavimo sutarties šablonas. Šioje sutartyje apibrėžiamas sutarties objektas, prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka, prekių perdavimas ir priėmimas.