Pažymoje nurodoma, kad įmonės darbuotojas tam tikru metu išeina atostogų.