Materialinės atsakomybės sutarties šablonas. Darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę už Darbdavio jam perduotas materialines vertybes.