Įsakymo priimti į darbą šablonas. Dokumente nurodoma ką ir nuo kada įsakoma priimti į darbą ir koks atlyginimas yra numatomas.