Įsakymo dėl komandiruotės šablonas. Nurodoma komandiruotės trukmė, tikslas, vieta bei pradžia.