Įmonės darbuotojo įgaliojimo šablonas. Įmonė įgalioja darbuotoją atstovauti bendrovę, pasirašant sutartis ar atliekant kitus veiksmus. Įgaliojimas galioja iki nurodytos datos.